Reikia pastebėti, kad esminių pakitimų neįvyko. XIX a. pirmoje pusėje ir viduryje egzistavo tas pats vandentiekis kaip ir ankstesniais amžiais. Jo reikalams buvo naudojamos tos pačios medžiagos ir tie patys mediniai vamzdžiai. Tik XIX a. antroje pusėje, kai mediniai vamzdžiai buvo pradėti keisti metaliniais, ėmė keistis ir vandentiekio technika, nors pati vandentiekio sistema nepakito. Kartu su naujais vamzdžiais vandentiekio priežiūrai tapo būtina ir nauja specialybė – šaltkalvystė. XIX a. pabaigoje vandentiekį kaip ir visą miesto komunalinį ūkį jau tvarkė miesto inžinierius ir technikai.

Metalinių vamzdžių pradžia sietina su dujų fabriko Vilniuje istorija. 1863 m. Peterburgo pirklys prancūzas A.Lalansas iš miesto dūmos gavo monopoliją organizuoti gatvių apšvietimą dujų žibintais. Buvo pastatytas dujų fabrikas (buv. Dujų, dabar A.Vienuolio gatvėje), kuris pradėjo veikti 1864 m. Tuo laiku mieste buvo išvedžioti metaliniai dujų vamzdžiai. Tokie vamzdžiai tiko ir vandentiekiui. Taigi, vandentiekio metalinių vamzdžių pradžia reikėtų laikyti 1864 metus.

Kartu su metaliniais vamzdžiais atsirado visokių čiaupų – paprastų ir automatinių, varinių įtaisų su tinkleliais ir vožtuvais. Suprantama, kad sudėtingesnės vandentiekio dalys būdavo panaudojamos tik turtingųjų miestiečių namuose, pavyzdžiui, generalgubernatoriaus rūmuose. Mažiau pasiturintys turėjo tenkintis primityvesnėmis medžiagomis.

Metalinio vandentiekio reikalams buvo naudojamas švinas, oda, varinė viela, pokastas, kanapės, kartonas bei kitos medžiagos.

XIX a. Vilniuje buvo nemaža viešųjų šulinių, arba fontanų. Kai kurie jų buvo tik paprasti baseinai – viešieji šuliniai, o kiti puošė miestą. Bene puošniausias, estetinę paskirtį turėjęs fontanas buvo įrengtas 1853 metais prieš generalgubernatoriaus rūmus. Miesto valdžia jam daugiausia skirdavo dėmesio, jį dažniausiai atnaujindavo. Iš 1871 metų fontano remonto sąmatos sužinome, kad fontano baseinas buvo mūrinis, ištinkuotas cementu, visas išdažytas akmens spalvos aliejiniais dažais. (Fontano vaizdas yra Vilčinsko albume išlikusioje nuotraukoje). Baseinas turėjo požeminį kanalą, kuriuo nubėgdavo vanduo.


TAIP PAT SKAITYKITE: