VITOLIS MAŽUNAITIS – ilgametis Vilniaus vandentiekio vadovas

(1933 – 2012)

Vitolis Romanas Mažunaitis gimė 1933 m. balandžio 28 d. Marijampolės raj. (Kapsuke) Mokolų kaime tarnautojų šeimoje. 1952 m. baigęs vidurinę mokyklą Vilniuje įstojo į Vilniaus universiteto (Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas) gamtos mokslų fakultetą. 1957 m. čia gavo inžinieriaus-geologo diplomą. Po universiteto baigimo V.Mažunaitis buvo paskirtas vyresniuoju inžinieriumi Lietuvos geležinkelio valdybos Tiltų išbandymo stotyje. Nuo 1963 m. rugpjūčio 21 d. pradėjo dirbti Vandentiekio ir kanalizacijos tresto valdytoju; nuo 1973 m., sukūrus Vilniaus teritorinę vandentiekio ir kanalizacijos valdybą, paskirtas šios valdybos viršininku. 1957 m., iš karto po universiteto baigimo, vedė. Su žmona Rasa (kuri buvo ilgametė Hidrometeorologinės tarnybos inžinierė) susilaukė dviejų sūnų – Giedriaus ir Tomo.

Ilgametis (1963 – 1985) Vilniaus vandentiekio vadovas V.Mažunaitis, daugelio atmintyje išlikęs kaip labai šviesus, išprusęs ir darbštus žmogus. Darbuotojai jį atsimena kaip gabų organizatorių, autoritetingą ir reiklų vadovą, tačiau tuo pat metu jautrų kitų žmonių problemoms, ypač savo pavaldinių. V. Mažunaitis Puikiai išmanė ir mylėjo savo darbą. Neatsitiktinai dar 2001 m., per jubiliejinę konferenciją „Vilniaus vandentiekiui – 500 metų“, socialinių mokslų daktaras Albinas Griškevičius, savo kalboje apie Vilniaus vandentiekio raidos 1900 – 2000 m. periodą, pabrėžė, kad „Vilniaus vandentiekis pradėjo keistis XX a. 7-ajame dešimtmetyje, pradėjus įmonės vadovu dirbti Vitoliui Mažunaičiui“. Ypač daug dėmesio V. Mažunaitis skyrė naujos technikos diegimui, racionalizacijos vystymui, ruošė pranešimus techninėmis temomis. V. Mažunaitis aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, daug dėmesio skyrė socialiniams, kultūriniams paveldo išsaugojimo klausimams. Jis parodė daug gražios iniciatyvos puoselėjant muziejų, kuris duris atvėrė 1976 m. liepos 28 d. Kaip tik tuo metu centralizuotas Vilniaus vandentiekis minėjo savo 60-metį.

V. Mažunaitis tapo neatsiejama Vilniaus vandentiekio istorijos dalimi. Ir visada liks  aktualus jo ištartas palinkėjimas: „Tyro, gaivaus ir švaraus vandens visiems!“


TAIP PAT SKAITYKITE: