Vandens kokybė
Kaip galiu sužinoti, kokia yra „Vilniaus vandenų“ tiekiamo vandens kokybė?

Siekiant užtikrinti viešai tiekiamo vandens kokybę, kad ji atitiktų Lietuvos higienos normos HN24:2017 nustatytus reikalavimus, „Vilniaus vandenys“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens stebėseną ir kontrolę. Bendrovės laboratorijoje atliekami tiekiamo vandens kokybės tyrimai yra vykdomi pagal kasmet sudaromą ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą programinės priežiūros planą. Mėginiai tyrimams imami iš skirstomojo tinklo ir vandens vartojimo vietų. Per metus laboratorijoje atliekama daugiau nei 8000 tokių tyrimų, tiriama apie 50 vandens kokybės rodiklių, kurių absoliuti dauguma atitinka higienos normos reikalavimus.

Pasitikrinti, kokios kokybės vanduo pasiekia konkrečius Vilniaus miesto gyvenamuosius rajonus ir aplinkines vietoves, galite skiltyje VANDENS KOKYBĖ pagal vandens tiekimo teritoriją pasirinkę ją aptarnaujančios vandenvietės vandens tyrimų rezultatus.

Noriu sužinoti savo šulinio vandens kokybę. Kokius tyrimus reikia padaryti?

Siūlome tirti nitritų, nitratų kiekius, savitąjį elektros laidį.

Tyrimus galite užsisakyti „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje arba bet kurioje kitoje tokius tyrimus atlikti atestuotoje laboratorijoje.

Daugiau sužinoti apie „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje atliekamus tyrimus ir jų kainas galite skiltyje NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS pasirinkę temą Vandens tyrimai.

Kokius tyrimus reikia padaryti, norint sužinoti gręžinio vandens kokybę?

Siūlome tirti geležies, nitritų, nitratų, amonio, mangano kiekius, vandens pH, savitąjį elektros laidį.

Tyrimus galite užsisakyti „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje arba bet kurioje kitoje tokius tyrimus atlikti atestuotoje laboratorijoje.

Daugiau sužinoti apie „Vilniaus vandenų“ laboratorijoje atliekamus tyrimus ir jų kainas galite skiltyje NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS pasirinkę temą Vandens tyrimai.

Mano geriamajame vandenyje rastas padidėjęs mangano ir geležies kiekis. Ar tai pavojinga sveikatai?

Pagal Geriamojo vandens Lietuvos higienos normą HN24:2017 tiek manganas, tiek geležis yra priskiriami ne toksiniams, o indikatoriniams rodikliams*.

Esant didesniam mangano ir geležies kiekiui vandenyje pastebimi vandens spalvos, kvapo ir skonio pakitimai turi įtakos buitinės technikos ilgaamžiškumui, maisto ruošimo kokybei, tačiau nedideli nukrypimai nuo normos (2-3 kartai) nesiejami su kenksmingu poveikiu sveikatai.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Geriamojo vandens kokybės vadove nurodoma, kad rekomenduojama geležies koncentracija geriamajame vandenyje nenustatyta. Pažymima, kad kai geležies  koncentracija didesnė nei 300µg/l (0,3 mg/l), dėl skonio ir spalvos blogėja vandens juslinės savybės. Geležies koncentracija 2000µg/l (2 mg/l) geriamajame vandenyje nekelia grėsmės žmonių sveikatai, tik blogina vandens priimtinumą.

*Indikatorinis rodiklis – mikrobinis, cheminis ar fizikinis rodiklis, tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, tačiau integraliai atspindintis gamtinio (žalio) vandens savybes, geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo technologiją. Jis kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo požymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų priemonių.

Ar nustatote vandens kietumą? Ar kietas vanduo kenkia sveikatai?

Vandens kietumą „Vilniaus vandenų“ laboratorija gali nustatyti netiesiogiai tirdama savitąjį elektros laidį vandenyje. Šis tyrimas parodo bendrą įvairių neorganinės kilmės druskų kiekį, t. y. bendrą mineralizaciją. Taigi, kietumą vandeniui suteikia tirpios kalcio ir magnio druskos. Geriamojo vandens Lietuvos higienos norma HN24:2017 vandens kietumo neriboja, kadangi nėra objektyvių duomenų, rodančių, jog labai kietas vanduo kenkia sveikatai.

Koks turi būti vandens pH?

Žmogaus organizmui reikalingas šarminis vanduo, kurio pH 6,5-9,5. Vandens pH dažniausiai kinta dėl vandens filtrų. Kuo labiau apdorojamas vanduo, tuo labiau keičiasi pH rodiklis.

Kainos
Kur galiu sužinoti paslaugų kainas?

Informaciją apie paslaugų kainas rasite:

Gyventojams skiltyje NAMAMS / PASLAUGŲ KAINOS
Verslui skiltyje ĮMONĖMS / PASLAUGŲ KAINOS

Informaciją apie papildomų paslaugų kainas rasite:

Gyventojams skiltyje NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS
Verslui skiltyje ĮMONĖMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS

Kas nustatė vidutinį suvartojamą geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui?

Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui – 2,44 m³.

Teisės aktų nustatyta tvarka, šis kiekis perskaičiuojamas kasmet.

Tai numatyta Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127. 

Kada ir kokiu pagrindu gali būti taikomas dvigubas suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui?

Gyventojams, kurie naudojasi „Vilniaus vandenų“ teikiamomis paslaugomis, bet neturi individualių vandens apskaitos prietaisų ir piktybiškai nesudaro sąlygų jų įrengti bute ar priklausančiose bendro naudojimo patalpose, mokestis už suvartotą geriamąjį (šaltą) vandenį skaičiuojamas taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.

Tai numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 57 straipsnyje. 

Kaip gauti ir kur kreiptis dėl kompensacijos už geriamąjį vandenį?

Norint gauti kompensaciją už geriamąjį vandenį, reikia kreiptis į savivaldybę ar seniūniją pagal savo gyvenamąją vietą. Gavusi reikiamus dokumentus, savivaldybė / seniūnija nuspręs, ar Jums priklauso kompensacija, ir visą reikalingą informaciją perduos „Vilniaus vandenims“. Papildomai „Vilniaus vandenų“ informuoti nereikia. Jums priklausančią kompensaciją matysite „Vilniaus vandenų“ mokėjimo pranešime.

Iki 2021-07-31 buvo mėnesinė pardavimo kaina, o nuo 2021-08-01 patapo mėnesiniu mokesčiu. Kas pasikeitė?

Nuo 2021-08-01 mėnesinė pardavimo kaina taikoma tik tiems klientams, kurių geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugos apskaitai naudojamas Vilniaus vandenų“ bendrovei priklausantis vandens skaitiklis. Iki minimos datos mėnesinė pardavimo kaina buvo taikoma visiems klientams.

Nauji klientai
Kaip tapti „Vilniaus vandenų“ klientu, jei nesame prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tinklų?

Informaciją, kaip tapti klientu, rasite:

Gyventojams skiltyje NAMAMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

Verslui skiltyje ĮMONĖMS / KAIP TAPTI KLIENTU?

Kaip tapti „Vilniaus vandenų“ klientu buto ar patalpų padalijimo atveju?

Jei kreipiatės dėl atskiros vandens apskaitos sistemos įrengimo ir sutarties sudarymo buto ar patalpų padalijimo atveju, tuomet turite: 

 • užpildyti ir pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti arba atvykti jo užpildyti į mūsų artimiausią KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Su prašymu reikia pateikti pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotas patalpas ir teises į jas (pageidautina ne senesnį kaip 1 metų).  
 • pagal išduotas prisijungimo sąlygas parengti projektą. Dėl vidaus patalpų projekto parengimo galite kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA
 • pasirašyti sutartį. Prašymą sutarčiai sudaryti galite pateikti el. paštu info@ arba atvykę į artimiausią mūsų KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. Kartu su prašymu pateikite ir suderintą projektą. 
 • pasirašius sutartį įrengsime geriamojo vandens apskaitos prietaisą.
Kaip išsirinkti rangovus / projektuotojus?

„Vilniaus vandenys“ teikia projektavimo paslaugą ir atlieka statybos darbus. Įvertinkite galimybę UŽSISAKYTI šias paslaugas iš „Vilniaus vandenų“. Taip pat Jūs galite kreiptis ir į bet kuriuos projektuotojus, kurie parengs ir suderins projektą, ir rangovus, kurie paklos suprojektuotą vamzdyną.

Kodėl turiu pasirašyti sutartį dar neprisijungęs prie tinklų?

Sutarties pasirašymas prieš darbus garantuoja darbų, numatytų sutartyje, atlikimą laiku bei galimybę prisijungus prie tinklų iš karto atsiskaitinėti už paslaugas. Taip pat nereikalingas papildomas vizitas pas vandens tiekėją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties pasirašymo.

Iš kur gauti žemės sklypo planą / nuosavybės dokumentus?

Žemės sklypo planą, žemės sklypo ar įregistruotų statinių nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinančius dokumentus teikia VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ 

Kaip / kur pasidaryti geodezinę nuotrauką?

Vandentiekio įvadui ir nuotekų išvadui kontrolines geodezines nuotraukas rengia „Vilniaus vandenys“. Įvertinkite galimybę UŽSISAKYTI šias paslaugas iš „Vilniaus vandenų“. Taip pat Jūs galite kreiptis ir į bet kuriuos geodezininkus, kurie parengs geodezinę tinklų nuotrauką. Geodezinė nuotrauka būtina tinklų pridavimui ir įteisinimui.

Jei prisijungsiu tik prie nuotekų tinklo, kaip atsiskaitinėsiu už paslaugas?

Klientams, kurie turi nuosavą vandens šaltinį (vandens gręžinį, šulinį) ir jungiasi tik prie centralizuoto nuotekų tinklo, vandens apskaitos prietaisas įrengiamas apskaityti gręžinio ar šulinio vandenį, kurio sunaudotas kiekis prilyginamas išleidžiamų nuotekų kiekiui ir jam taikomas nuotekų šalinimo paslaugos tarifas. Tokiu atveju paliekama galimybė gręžiniu ar šuliniu naudotis laistymo reikmėms ir šis vanduo nėra papildomai apmokestinamas.

Jei vandentiekio įvado prijungimas prie vandentiekio tinklo neatitinka nurodytos standartinės schemos, kas teikia medžiagas ir atlieka vandentiekio įvado prijungimą prie vandentiekio tinklo?

Bendrovė teikia medžiagas (jei taip numatyta pasirašytoje su klientu sutartyje) tik pagal standartines prijungimo schemas. Bendrovė negarantuoja medžiagų teikimo, jei prijungimas ne standartinis. Tokiu atveju medžiagomis turi pasirūpinti klientas. Vandentiekio įvado prijungimo prie vandentiekio tinklo darbus, naudojant kliento pateiktas medžiagas, atlieka bendrovės darbuotojai.

Kada „Vilniaus vandenys“ įrengs laistymo skaitiklį?

Laistymo skaitiklis klientams įrengiamas po objekto galutinio pridavimo, t. y. atlikus visas privalomas paslaugas, kuomet objektas prijungtas prie infrastruktūros pagal projektą ir prisijungimo sąlygų reikalavimus.

Naudoju nuosavo gręžinio vandenį, tačiau netoli yra miesto vandentiekis. Ar galima vandenį gauti ir iš miesto vandentiekio, ir iš gręžinio?

Name (pastate) vanduo gali būti imamas tik iš miesto vandentiekio jo nesujungiant su kitais vandens šaltiniais per namo vidaus vandentiekio sistemą ar kitaip, nes tai draudžia Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekio ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“.

Sutartys
Kur kreiptis dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo?

Aktualią informaciją apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymą rasite:  

Gyventojams skiltyje NAMAMS / SUTARČIŲ SUDARYMAS

Verslui skiltyje ĮMONĖMS / SUTARČIŲ SUDARYMAS

Kur kreiptis dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties nutraukimo?

Norint nutraukti paslaugų teikimo sutartį, reikia pateikti laisvos formos prašymą el. paštu info@ arba atsiųsti paštu adresu Spaudos g. 8-1, Vilnius, taip pat galima atvykti į KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ ir nurodyti objekto adresą, sutarties nutraukimo priežastį. Jeigu objektas parduotas, reikia pateikti APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ SUDERINIMO AKTĄ.

Kokie teisės aktai reguliuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą?

Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą ir gavimą, yra:

 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas AKTUALI REDAKCIJA
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 AKTUALI REDAKCIJA
 • Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 AKTUALI REDAKCIJA
 • Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 AKTUALI REDAKCIJA
 • Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 172 AKTUALI REDAKCIJA
Kodėl sutartyse nenurodytos paslaugų kainos?

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tam, kad pasikeitus kainoms nereiktų iš naujo pasirašyti sutarties specialiųjų sąlygų, paslaugų ir mėnesinio mokesčio kaina nėra įrašoma.

Aktualias paslaugų kainas rasite:

Gyventojams NAMAMS / PASLAUGŲ KAINOS

Verslui ĮMONĖMS / PASLAUGŲ KAINOS 

Atsiskaitymas
Kiek ir kada reikia mokėti?

Kiekvieną mėnesį iki 10 dienos privatiems klientams siunčiamas mokėjimo pranešimas už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas. Mokėti reikia mokėjimo pranešimo eilutėje „Mokėti iš viso“ nurodytą sumą iki paskutinės mėnesio dienos. Pačiam klientui nieko nereikia skaičiuoti. Kiekvieną kartą atsiskaitant būtina nurodyti unikalų „Vilniaus vandenų“ kliento kodą, kuris yra mokėjimo pranešime.

Jeigu mokėjimo pranešimo eilutėje  „Mėnesio pabaigos likutis“ įrašyta suma su minuso (-) ženklu, o eilutėje „Mokėti iš viso“ yra nulis (0), vadinasi yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau reikia deklaruoti faktinius skaitiklio rodmenis. Tai galite padaryti:

 • „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE
 • Naudojantis partnerių elektroniniais įrankiais
 • Kitose įmokas priimančiose vietose

PASTABA: Kai kurie mūsų partneriai negali priimti Jūsų rodmenų be įmokos, todėl prašome sumokėti bent 0,01 Eur, kurį Jūs matysite kaip savo įmoką kitame mokėjimo pranešime.

Taip pat turite galimybę tą mėnesį nedeklaruoti rodmenų, tuomet Jums bus paskaičiuotas Jūsų vidutinis vieno mėnesio geriamojo vandens suvartojimas (vidurkis), kuris yra įrašytas Jūsų mokėjimo pranešime. Jei nutiktų taip, kad paskaičiuotas vidurkis kiek mažesnis ar didesnis nei faktinis suvartojimas, susidaręs nedidelis skirtumas išsilygins kartu su pirmu deklaravimu. Visa tai atsispindės atsiunčiamuose mokėjimo pranešimuose.

Apmokėti patogu ir paprasta „Vilniaus vandenų“  SAVITARNOS SVETAINĖJE.

Rekomenduojame apmokėti gautą mokėjimo pranešimą ir deklaruoti einamojo mėnesio faktinius skaitiklių rodmenis paskutiniąją mėnesio savaitę.

Turiu permoką, ką turėčiau daryti?

1.  Jeigu mokėjimo pranešimo eilutėje  „Mėnesio pabaigos likutis“ įrašyta suma su minuso (-) ženklu, o eilutėje „Mokėti iš viso“ yra nulis (0), vadinasi yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau reikia deklaruoti faktinius to mėnesio skaitiklio rodmenis. Tai galite padaryti: 

 • „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE
 • Naudojantis partnerių elektroniniais įrankiais
 • Kitose įmokas priimančiose vietose

PASTABA: Kai kurie mūsų partneriai negali priimti Jūsų rodmenų be įmokos, todėl prašome sumokėti bent 0,01 Eur, kurį Jūs matysite kaip savo įmoką kitame mokėjimo pranešime.

Taip pat turite galimybę tą mėnesį nedeklaruoti rodmenų, tuomet Jums bus paskaičiuotas Jūsų vidutinis vieno mėnesio geriamojo vandens suvartojimas (vidurkis), kuris yra įrašytas Jūsų mokėjimo pranešime. Jei nutiktų taip, kad paskaičiuotas vidurkis kiek mažesnis ar didesnis nei faktinis suvartojimas, susidaręs nedidelis skirtumas išsilygins kartu su pirmu deklaravimu. Visa tai atsispindės atsiunčiamuose mokėjimo pranešimuose.

2.  Permokos sumą galite susigrąžinti. Tam, kad „Vilniaus vandenys“ Jums pervestų permokos sumą, turite el. paštu info@ (arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių) kreiptis dėl permokos grąžinimo, nurodant kliento adresą, kliento kodą, sutarties savininko (savo) vardą, pavardę ir asmeninės sąskaitos banke numerį. Jeigu permoka susidarė ilgesnį laiką Jums nedeklaravus faktinių skaitiklių rodmenų, Jūsų gali paprašyti juos pateikti.  

Jei už geriamąjį vandenį sumokėjau paskutinę mėnesio dieną, ar įmoka bus įskaityta tą mėnesį?

Jei sumokėjote paskutinę mėnesio dieną, greičiausiai įmoka bus įskaityta kitą mėnesį. Tai priklauso nuo „Vilniaus vandenų“ įmokų surinkimo partnerių, kurių dauguma duomenis apie įmokas mums perduoda per dvi darbo dienas. Tam, kad būtumėte tikri, jog laiku atsiskaitėte, kviečiame nelaukti paskutinės mėnesio dienos, o tai padaryti likus ne mažiau kaip 3–2 darbo dienom iki mėnesio pabaigos.

Jei laiku nesumokėjau už paslaugas?
 • Jei laiku nesumokėjote už bendrovės „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas, susikaupė skola, tokiu atveju Jums siunčiamas priminimas (SMS žinute, el. paštu ar paštu), kuriuo prašome apmokėti skolą iki nurodyto termino arba pasirašyti vekselį. 

Neapmokėjus skolos iki nurodyto termino, paštu siunčiame pakartotiną priminimą dėl skolos, kur nurodome, kad nesumokėjus skolos per 30 dienų nuo laiško išsiuntimo dienos, skolininko duomenys bus perduodami skolų išieškojimo įmonei, vykdančiai įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka bei UAB „Creditinfo Lietuva“, kuri tvarko jungtines skolininkų duomenų bazes mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu. Skolininkui atsiranda apribojimas imant paskolas bei perkant prekes išsimokėtinai. Skolininkui gali būti nutrauktas ir vandens tiekimas. 

Nepavykus skolos susigrąžinti pagal pritaikytas priemones, skola išieškoma teismine tvarka. Šiuo atveju skola išauga, nes atsiranda bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro skolininko paieškos, procesinių dokumentų įteikimo, teismo sprendimo vykdymo bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str.1 dalyje. Atskirais atvejais minėtos išlaidos gali būti didesnės už įsiskolinimą. Atkreipiame dėmesį, kad remiantis LR CPK 624 str., skola išieškoma iš skolininkui priklausančio turto (tiek kilnojamo, tiek nekilnojamo), piniginių sumų, turtinių teisių, darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Nepavykus skolos susigrąžinti, dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą). 

 • Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis? 

Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant vekselį. Pasirašyti vekselį galite atvykti į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gyvenamoji vieta turi būti deklaruota Lietuvoje).

Kur galiu pamatyti ankstesnius mokėjimo pranešimus arba PVM sąskaitas faktūras?

Matyti savo dvylikos mėnesių mokėjimo pranešimus, PVM sąskaitas faktūras galima „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOJE.

Kaip „Vilniaus vandenys“ apskaičiuoja mokėtiną sumą už sunaudotą vandenį, prabėgusį per įvadinį ir poįvadinį skaitiklius?

Įvadinis skaitiklis yra skirtas suteiktai geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugai apskaityti, jis rodo prabėgusį vandens kiekį (m³), įtraukdamas ir per poįvadinį skaitiklį prabėgusį vandens kiekį (m³). 

Poįvadinis skaitiklis (poskaitiklis) yra reikalingas suteiktai vandens paslaugai apskaityti, jis dažniausiai naudojamas laistymui ir fiksuoja tik tam sunaudoto vandens kiekį (m³). 

Šių paslaugų vieno kubinio metro (m³) kainos yra skirtingos. Dabar galiojančias paslaugų kainas rasite ČIA

SKAIČIAVIMO PAVYZDYS: 

Jei klientas mėnesio gale deklaravo, kad įvadinio skaitiklio faktiniai rodmenys yra 18 m³, o poįvadinio skaitiklio faktiniai rodmenys yra 7 m³, tai už tą mėnesį mokėtina suma apskaičiuojama taip: 

Poskaitiklis/poįvadis per mėnesį prasisuko nuo 5 m³ iki 7 m³ (7 – 5 = 2 m³). 2 m³ x 0,59 Eur/m³ = 1,18 Eur  

Įvadinis skaitiklis per mėnesį prasisuko nuo 10 m³ iki 18 m³ (18 – 10 = 8 m³). Kadangi čia prabėgo ir laistymo poskaitiklio 2 m³, vadinasi 8 – 2 = 6 m³6 m³ x 1,29 Eur/m³ = 7,74 Eur

Rodmenų deklaravimas
Kaip, kur ir kada deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis?

Tam, kad pateikiami mokėjimo pranešimai / PVM sąskaitos faktūros  už per ataskaitinį (kalendorinį) mėnesį „Vilniaus vandenų“ suteiktas paslaugas (geriamojo (šalto) vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą) būtų tikslūs, visi klientai iki paskutinės einamojo mėnesio dienos turi deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių faktinius rodmenis. Rekomenduojame tai daryti paskutiniąją mėnesio savaitę. Rodmenis deklaruokite tik sveikais skaičiais (be kablelių).

Deklaruoti rodmenis patogu ir paprasta „Vilniaus vandenų“  SAVITARNOS SVETAINĖJE.

Privatūs klientai (gyventojai) deklaruoti faktinius skaitiklių rodmenis taip pat gali visose įmokas priimančiose vietose: per elektroninę bankininkystę skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“, savitarnos svetainėse „IGNITIS“„VIENA SĄSKAITA“ arba Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose, „Narvesen“ ir „Lietuvos spaudos“ kioskuose, „Perlo“ terminaluose bei „Maxima“ parduotuvių kasose.

SVARBU: Jei įsigijote butą / namą, pirmą kartą deklaruoti geriamojo (šalto) vandens skaitiklių rodmenis prašome tik pasirašius sutartį su „Vilniaus vandenimis“ ir gavus pirmąjį mokėjimo pranešimą. Pasirašytoje sutartyje ir mokėjimo pranešime matysite Jums suteiktą unikalų „Vilniaus vandenų“ kliento kodą, kurį kiekvieną kartą būtina nurodyti tiek deklaruojant rodmenis, tiek atsiskaitant. Su šiuo kodu galėsite prisijungti ir prie „Vilniaus vandenų“ savitarnos svetainės.

Kaip ir kur deklaruoti skaitiklio rodmenis, jei turiu permoką / mokėti nereikia?

Jeigu mokėjimo pranešimo eilutėje „Mėnesio pabaigos likutis“ įrašyta suma su minuso (-) ženklu, o eilutėje „Mokėti iš viso“ yra nulis (0), vadinasi yra permoka ir tą mėnesį mokėti nereikia. Tačiau reikia deklaruoti faktinius to mėnesio skaitiklio rodmenis. Tai galite padaryti:

 • „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE
 • Naudojantis partnerių elektroniniais įrankiais
 • Kitose įmokas priimančiose vietose

PASTABA: Kai kurie mūsų partneriai negali priimti Jūsų rodmenų be įmokos, todėl prašome sumokėti bent 0,01 Eur, kurį Jūs matysite kaip savo įmoką kitame mokėjimo pranešime.Taip pat turite galimybę tą mėnesį nedeklaruoti rodmenų, tuomet Jums bus paskaičiuotas Jūsų vidutinis vieno mėnesio geriamojo vandens suvartojimas (vidurkis), kuris yra įrašytas Jūsų mokėjimo pranešime. Jei nutiktų taip, kad paskaičiuotas vidurkis kiek mažesnis ar didesnis nei faktinis suvartojimas, susidaręs nedidelis skirtumas išsilygins kartu su pirmu deklaravimu. Visa tai atsispindės atsiunčiamuose mokėjimo pranešimuose.

Kas nutinka pavėlavus / nedeklaravus einamojo mėnesio vandens skaitiklio rodmenų?

Klientui, nedeklaravus skaitiklio rodmenų, už tą mėnesį yra taikomas per paskutinius 12 mėnesių jo suvartoto vandens kiekio mėnesio vidurkis.

Jei nespėjote deklaruoti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, kito mėnesio pradžioje nieko nebedeklaruokite, o sulaukite mokėjimo pranešimo / PVM sąskaitos faktūros, kur Jums bus paskaičiuotas vidutinis vieno mėnesio geriamojo (šalto) vandens suvartojimas (vidurkis). Apmokėkite pateiktą sumą ir mėnesio pabaigoje deklaruokite einamojo mėnesio faktinius skaitiklio rodmenis. Taip išvengsite susidariusių galimų netikslumų, o jei nutiktų taip, kad paskaičiuotas vidurkis kiek mažesnis ar didesnis nei faktinis suvartojimas, susidaręs nedidelis skirtumas išsilygins kartu su pirmu deklaravimu.

Jei klientas kurį mėnesį / laikotarpį planuoja nesinaudoti paslaugomis, pavyzdžiui, kuriam laikui planuoja išvykti, būtina apie tai pranešti tel. 19118, el. paštu info@vv.lt arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, arba galima įprasta tvarka kiekvieną mėnesį tiesiog deklaruoti tuos pačius faktinius skaitiklio rodmenis, t. y. paskutinį kartą deklaruotus rodmenis. Tik tokiu atveju klientui nėra taikomas vidutinis vieno mėnesio suvartojimas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog mėnesinis mokestis priskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo naudojimosi / nesinaudojimo paslaugomis. Planuojant nesinaudoti paslaugomis ilgesnį laiką, galima KREIPTIS ir laikinai sustabdyti paslaugų teikimą. Laikinas geriamojo vandens atjungimas, po to jo prijungimas privatiems klientams kainuoja 9,62 Eur. Sustabdžius paslaugų teikimą, mėnesinis mokestis nepriskaitomas.

Primename, kad skaitiklių, įrengtų šuliniuose, rodmenis fiksuoja „Vilniaus vandenų“ darbuotojai, patiems deklaruoti rodmenų nereikia.

Kaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis, kai patikrinamas / pakeičiamas skaitiklis?

Tą mėnesį, kuomet yra pakeistas / įrengtas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis) ar atliktas skaitiklio rodmenų patikrinimas, deklaruoti rodmenų klientams nereikia. Vandens apskaitos prietaiso keitimo / įrengimo / patikrinimo metu specialisto surašyti ir akte užfiksuoti rodmenys priimami kaip klientų deklaruojami.Šį faktą klientas matys mokėjimo pranešime, kurį gaus kitą mėnesį po akto surašymo. Klientų prašome savarankiškai deklaruoti rodmenis tik po to, kai gausite mokėjimo pranešimą. SVARBU: Ši rodmenų deklaravimo tvarka po apskaitos prietaiso pakeitimo ar patikros atlikimo galioja tik privatiems klientams, t. y. butų ar individualių namų gyventojams.

Skaitikliai
Kodėl turi būti keičiami geriamojo vandens skaitikliai?

Pagal Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, pastatų įvadinių skaitiklių metrologinės patikros galiojimo laikas yra 2 metai, o daugiabučių namų butuose ir individualiuose namuose įrengtų skaitiklių – 6 metai.

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ yra įpareigota prižiūrėti ir keisti skaitiklius Vilniaus mieste bei Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių rajonuose.

Kada keičiami butuose įrengti geriamojo vandens skaitikliai?

Skaitiklius pirmiausiai pradedame keisti namuose, kuriuose nustatytas didžiausias vandens suvartojimo skirtumas tarp namo įvadinio ir butų skaitiklių rodmenų. Palaipsniui keičiame visus metrologiškai netvarkingus skaitiklius Vilniaus mieste ir Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių rajonuose.

Kaip pranešate apie vandens skaitiklių patikrą arba keitimą?

Vykdant planinius apskaitos prietaisų (vandens skaitiklių) patikros arba keitimo darbus daugiabučių namų butuose, įmonės darbuotojai prieš 5-7 dienas iki atvykimo iškabina pranešimus daugiabučio namo skelbimų lentoje ir palieka informacinius pranešimus gyventojų pašto dėžutėse. Papildomai visi namo gyventojai informuojami trumposiomis SMS žinutėmis. Taip pat apie planuojamus darbus el. paštu informuojame namą administruojančią bendrovę.

Būkite atidūs, nes pasitaiko atvejų, kai prisistatydami bendrovės darbuotojais gyventojams skambina sukčiai. Bendrovės „Vilniaus vandenys“ darbuotojas taip pat gali paskambinti gyventojui, tačiau tik tuomet, jei po informacinio pranešimo palikimo gyventojo nebuvo namuose ir jis pats nesikreipė. Taigi, jei sulaukėte skambučio, pasitikrinkite, ar prieš tai gavote informacinį pranešimą ir ar apie tai informuota Jūsų daugiabutį namą administruojanti bendrovė.

Kas atlieka vandens skaitiklių patikros darbus?

Vandens skaitiklių ir jų rodmenų patikros darbus atlieka „Vilniaus vandenų“ darbuotojai ir viešuosius pirkimus rangos darbų vykdymui laimėjusios įmonės „City service engineering” darbuotojai. „City service engineering” skaitiklius tikrina daugiabučių namų butuose, o „Vilniaus vandenys“ – individualiuose namuose ir įmonėse.

Atvykę darbuotojai privalo parodyti darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka, jie vilki specialiais darbo drabužiais, ant kurių matyti darbus vykdančios įmonės logotipas. Būkite atidūs saugodamiesi sukčių – įmonės darbuotojai niekada neprašo atsiskaityti už paslaugas grynaisiais pinigais!

Kas atlieka vandens skaitiklių keitimo darbus?

Vandens skaitiklių keitimo darbus atlieka „Vilniaus vandenų“ darbuotojai ir viešuosius pirkimus rangos darbų vykdymui laimėjusių įmonių „Kanava”, „Revika”, „Corpus PRO” ir „Vilduja” darbuotojai. „Kanava” skaitiklių keitimą atlieka Vilniaus miesto individualiuose namuose ir daugiabučiuose, „Revika” – Vilniaus miesto daugiabučiuose namuose, „Corpus PRO” ir „Vilduja” – Vilniaus miesto įmonėse, o „Vilniaus vandenys” skaitiklius keičia  visiems kitiems savo klientams Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose. Taip pat „Vilniaus vandenų“ darbuotojai įrenginėja naujus skaitiklius visoje savo aptarnaujamoje teritorijoje. 

Atvykę darbuotojai privalo parodyti darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka, jie vilki specialiais darbo drabužiais, ant kurių matyti darbus vykdančios įmonės logotipas. Būkite atidūs saugodamiesi sukčių – įmonės darbuotojai niekada neprašo atsiskaityti už paslaugas grynaisiais pinigais!

Jeigu klientas atsisako arba nesudaro sąlygų bendrovės darbuotojams pakeisti vandens skaitiklius, kurių metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs?

Jei vandens skaitiklio metrologinės patikros galiojimo laikas pasibaigęs, o klientas nesudaro sąlygų skaitiklį pakeisti tvarkingu, tai geriamojo vandens suvartojimas, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 57 straipsniu, nuo atsisakymo įleisti dienos, skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2, skaičiuojama dviguba norma. Vartotojams ir abonentams motyvuotame rašte nurodoma, kad tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens kiekis bus skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai.

Kurioje vietoje ant naujo apskaitos prietaiso (skaitiklio) matomas metrologinis patikros žymuo?

Nuotraukoje raudonai apvesta apskaitos prietaiso vieta, kur yra metrologinis patikros žymuo. Skaičius žymi metus, nuo kada galioja metrologinė patikra. 

Kodėl naujai pakeisto apskaitos prietaiso faktinė reikšmė nėra lygi 0 m³?

Siekdami racionaliai panaudoti turimas atsargas ir tuo prisidėti prie gamtinių išteklių tausojimo, pasibaigus patikros galiojimo laikui ar įvykus gedimui, senus apskaitos prietaisus keičiame į naudotus atnaujintus apskaitos prietaisus, kurių faktinė reikšmė gali būti nelygi 0 m³ ir atspindėti anksčiau užfiksuotą suvartoto vandens kiekį. Tokie apskaitos prietaisai yra techniškai tvarkingi, atitinkantys sertifikuotą tikslumo klasę bei patikrinti Vilniaus metrologijos centre, todėl ir toliau gali būti naudojami. Jei naujai įrengto apskaitos prietaiso reikšmė nėra lygi 0 m³, „Vilniaus vandenys“ šio skirtumo klientams neapskaitys, o esamus rodmenis laikys pradiniais, nuo kurių klientai kaip įprastai turės deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Pavyzdžiui, seną apskaitos prietaisą pakeitus į naudotą, kurio rodmuo yra 50 m³, klientui tolimesnė apskaita bus vykdoma nuo minėto rodmens.

Ką daryti, jei įtariu, kad geriamojo vandens skaitiklis, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas nepasibaigęs, neteisingai rodo?

Jei įtariate, kad geriamojo vandens skaitiklis, kurio metrologinės patikros galiojimo laikas nepasibaigęs, neteisingai rodo, galite skambinti visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 19118 arba kreiptis į mus raštu dėl neeilinės patikros su prašymu patikrinti skaitiklio tikslumą. Rašyti galite el. paštu info@ arba siųsti prašymą UAB „Vilniaus vandenys“ Spaudos g. 8-1, LT-01517 Vilnius.

Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas viršija leistinas paklaidų reikšmes, klientui paslauga nieko nekainuoja. Jei nustatoma, kad apskaitos prietaisas neviršija leistinų paklaidų reikšmių, klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra apmokėjimui už neeilinės patikros paslaugą pagal galiojančius tarifus. Daugiau informacijos ir papildomų paslaugų kainas rasite skiltyse NAMAMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS arba ĮMONĖMS / PAPILDOMOS PASLAUGOS.

Kaip deklaruoti vandens skaitiklio rodmenis, kai patikrinamas / pakeičiamas skaitiklis?

Tą mėnesį, kuomet yra pakeistas / įrengtas vandens apskaitos prietaisas (skaitiklis) ar atliktas skaitiklio rodmenų patikrinimas, deklaruoti rodmenų klientams nereikia. Vandens apskaitos prietaiso keitimo / įrengimo / patikrinimo metu specialisto surašyti ir akte užfiksuoti rodmenys priimami kaip klientų deklaruojami.Šį faktą klientas matys mokėjimo pranešime, kurį gaus kitą mėnesį po akto surašymo. Klientų prašome savarankiškai deklaruoti rodmenis tik po to, kai gausite mokėjimo pranešimą. 

SVARBU: Ši rodmenų deklaravimo tvarka po apskaitos prietaiso pakeitimo ar patikros atlikimo galioja tik privatiems klientams, t. y. butų ar individualių namų gyventojams.

Ką daryti sugedus (sustojus) geriamojo vandens skaitikliui?

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą prašome nedelsiant mums pranešti visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 19118. 

Remontuoju vonios kambarį, noriu laikinai nuimti vandens skaitiklį, bet jo prijungimas užplombuotas. Ką turėčiau daryti?

Turite nufotografuoti šalto vandens skaitiklį, kad aiškiai būtų matyti nepažeista plomba, skaitiklio numeris ir rodmenys ir, iš karto paskambinus mums telefonu 19118, registruoti skaitiklio užplombavimo laiką (5 darbo dienų intervale). Tuomet nuplombuoti, t.y. nukirpti vielytę, kuri laiko plombą. Skaitiklio nuotrauką turėsite parodyti Vilniaus vandenų atstovui, atvykusiam užplombuoti skaitiklio.

Avarijos, gedimai, eksploatacija
Kur kreiptis, jei bute įvyko vandentiekio avarija?

Namo vidaus vandentiekio ir nuotekų vamzdynus eksploatuoja daugiabutį namą prižiūrinti organizacija (daugiabučio namo savininkų bendrija ar kita daugiabutį namą administruojanti įmonė). Todėl įvykus vandentiekio avarijai bute reikia kreiptis į daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininką ar į daugiabutį namą administruojančią bendrovę.

Jei likviduojant avariją reikia nuimti vandens skaitiklio plombą, namą eksploatuojančios organizacijos atstovas privalo surašyti aktą, kuriame turi būti užfiksuoti vandens skaitiklio rodmenys plombos nuėmimo metu. Aktas turi būti surašytas dviem egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi šalys, vienas egzempliorius paliekamas Jums. Likvidavus avariją, apie šį faktą turite nedelsiant mus informuoti visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 19118. Tada sutartu laiku į namus atvykęs specialistas vėl užplombuoja vandens skaitiklį.

Kur kreiptis, jei įvyko lauko vandentiekio ar nuotekų avarija?

Jei įvyko vandentiekio ar nuotekų tinklų avarija lauko tinkluose, stipriai pablogėjo geriamojo vandens kokybė, kviečiame nedelsiant pranešti nemokamu telefonu avarijoms registruoti 8 800 10880.

Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?

Tinkamai ir laiku nesutvarkyti, neprižiūrėti inžineriniai tinklai ir būstas gali sukelti daugybę rūpesčių ir nemalonumų žiemos metu. Bendrovės „Vilniaus vandenys“ Dispečerinė tarnyba šaltuoju periodu gauna nemažai skundų dėl užšalusių vandentiekio tinklų, įvadų ar apskaitos mazgų. Dauguma atvejų vanduo užšąla vartotojo eksploatuojamame vamzdyne. Dažniausia to priežastis – per sekliai pakloti vandentiekio vamzdžiai, minusinė patalpų, kur yra vamzdynai, apskaitos mazgai ir uždaromoji armatūra, temperatūra.

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5 ºC. Tačiau, kaip rodo statistika, vartotojai laiku nepasirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai būtų tinkamai įrengti, o patalpos apsaugotos nuo šalčio.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų ir 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 30-637 pakeistų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.2 punkte nurodoma, kad daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinerinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia, kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas.
Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Kad žiemą išvengtumėte nepatogumų ir nuostolių, rekomenduojame:

 • papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrengimus ir vamzdynus;
 • užtikrinti, jog vartotojų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo (vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais);
 • jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais ir jokiu būdu nešildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos;
 • jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių šalčio, leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele;
 • įvykus avarijai, pranešti mums avarijoms registruoti skirtu nemokamu telefonu 8 800 10880.
Kas atsako už namo vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimą?

Už daugiabučio namo vidaus vandentiekio, nuotekų ir kitų tinklų eksploatavimą atsako namo administratorius (namą administruojanti bendrovė) arba daugiabučio namo savininkų bendrija.

Kas nustato vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribas?

Vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ribas nustato „Vilniaus vandenys“ pagal tinklų turtinę priklausomybę.

Ką daryti sugedus (sustojus) geriamojo vandens skaitikliui?

Apie geriamojo vandens skaitiklio gedimą prašome nedelsiant mums pranešti visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 19118.

Remontuoju vonios kambarį, noriu laikinai nuimti vandens skaitiklį, bet jo prijungimas užplombuotas. Ką turėčiau daryti?

Skambinkite mums klientų aptarnavimo telefonu 19118, susitarsime dėl specialisto vizito. Jis atvykęs nuims skaitiklio plombą, o pasibaigus remontui, atvyks užplombuoti skaitiklį.

Nuotekų tvarkymas juridiniams asmenims
Kada gausime paimtų nuotekų mėginių tyrimų rezultatus?

Jei paimto nuotekų mėginio laboratorinio tyrimo siuntimo akte, kurio vienas egzempliorius paliekamas kliento atstovui, nurodoma, kad bus tiriami metalai, tuomet tyrimo rezultatai bus pateikti per 20 kalendorinių dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Jei šiame akte nenurodoma, kad bus tiriami metalai, tyrimo rezultatus pateiksime per 10–11 kalendorinių dienų nuo mėginio paėmimo dienos. Privalomai pateikiami tik tų mėginių rezultatai, kuriuose nustatyti taršos viršijimai, ir pakartotinių tyrimų rezultatai.

Ką reiškia specifinių medžiagų įkainis PVM sąskaitoje faktūroje?

Šis įkainis nurodo papildomą nuotekų, kuriose dėl juridinio asmens vykdomos veiklos ypatumų buvo nustatyta padidėjusi ir  /ar savitoji tarša, valymo kainą Eur/m3.

Kas yra padidėjusi tarša?

Padidėjusi tarša – nuotekų tarša, kai teršalų koncentracija į nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamose nuotekose didesnė už bazinį nuotekų užterštumą. Padidėjusios taršos mokesčio skaičiavimai atliekami biocheminiam deguonies suvartojimui per septynias paras (BDS7), skendinčioms medžiagoms (SM), bendrajam azotui (N) ir bendrajam fosforui (P). Nuotekų valymo paslaugų kainos už padidėjusią taršą skaičiavimą ir taikymą reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nutarimu patvirtintas Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašas.

Kas yra savitoji tarša?

Savitoji tarša – su nuotekomis į bendrovės eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą išleidžiamos teršiančios medžiagos, kurių bazinis nuotekų užterštumas, vadovaujantis VERT patvirtintu Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, nebuvo nustatytas ir kurios viršija Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytas ribines teršalų koncentracijas į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba 1 priede nustatytas didžiausias leistinas koncentracijas į gamtinę aplinką. Mokestis už savitąją (sunkiųjų metalų, riebalų, naftos angliavandenilių ir kitų savitosios taršos nuotekų) taršą klientams skaičiuojamas, kai teršalų koncentracija viršija ribinę teršalų koncentraciją.

Kas bus, jeigu nustatyta padidėjusi ir / ar savitoji tarša? Kaip tai atsispindės sąskaitoje už nuotekų tvarkymą?

Jei juridinio asmens išleidžiamose nuotekose nustatoma tokia tarša, ji apmokestinama specifinių medžiagų įkainiu. Šis įkainis PVM sąskaitoje faktūroje išskiriamas atskira eilute kiekvienam mokėtojo objektui, kuriame buvo nustatyta tarša. Toks mokestis taikomas nuo mėginio paėmimo datos iki sekančio mėginio paėmimo datos arba kliento pageidavimu iki imto pakartotinio mėginio paėmimo datos.

Ar sutartyje nurodytos leidžiamų išleisti teršiančių medžiagų koncentracijos reiškia, kad už šias nurodytas teršalų koncentracijas netaikomas joks papildomas mokestis?

Ne. Jei sutartyje nurodyti teršiančių medžiagų dydžiai yra didesni nei bazinė tarša arba ribinės teršalų koncentracijos, visam juridinio asmens išleidžiamam nuotekų kiekiui objekte, dėl kurio sudaryta nuotekų tvarkymo sutartis, taikomas papildomas teršiančių medžiagų įkainis už nuotekų valymą.

Kokios sankcijos taikomos, kai išleidžiamų nuotekų užterštumas viršija infrastruktūros galimybių ribines vertes?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais bei Nuotekų tvarkymo aprašu, viršijus infrastruktūrų galimybių ribines vertes, bendrovė:

Kodėl gaunami pranešimai apie nustatytą taršą?

Tokius pranešimus gauna juridiniai ir / arba fiziniai asmenys, vykdantys komercinę veiklą, kurių vykdomos veiklos metu paimtame nuotekų mėginyje buvo nustatyta padidėjusi ir / ar savitoji tarša. Viršijimu laikomas 10 ar daugiau procentų didesnė bent vienos teršiančios medžiagos koncentracija nuotekose, nei klientui sutartimi arba pranešimais nustatytas leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas. Arba, kai sutartimi ir / ar pranešimais nėra nustatytas leidžiamas išleisti nuotekų užterštumas, tačiau paimtame mėginyje yra nustatytos 10 ar daugiau procentų didesnė teršiančių medžiagų koncentracija, nei leidžia bazinis nuotekų užterštumas. Tokiuose siunčiamuose pranešimuose „apie nustatytą taršą“ nurodoma, kokios teršiančių medžiagų koncentracijos buvo viršytos.

Padidėjusios ir / arba savitosios taršos mokesčio skaičiuoklė