Kaip tapti klientu?

Jei pastatas jau YRA PRIJUNGTAS prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Visą informaciją, kokius dokumentus reikia užpildyti bei pateikti norint pasirašyti  paslaugų teikimo sutartį, rasite skiltyje ĮMONĖMS \ SUTARČIŲ SUDARYMAS.

 


Jei pastatą REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Interaktyviame žemėlapyje galite pasitikrinti, ar prie Jūsų vietos yra nutiesti centralizuoti „Vilniaus vandenų“ vandentiekio ir nuotekų tinklai. Esant galimybei prisijungti, vadovaukitės žemiau pateiktais žingsniais, kuriuos praėję tapsite „Vilniaus vandenų“ klientu.

Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti siunčiant prašymą el. paštu info@vv.lt (temos laukelyje nurodę temąParaiška prisijungimo sąlygoms gauti), paštu arba jį pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite pavyzdyje:

Užpildyto prašymo pavyzdys

Su prašymu reikalingi šie dokumentai (skenuotos / fotografuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai (pageidautina ne senesni kaip 1 metų);
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra, pageidautina ne senesnė kaip 1 metų);
 • sklypo ribų planas (pageidautina ne senesnis kaip 3 metų);
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos (pageidautina ne senesnis kaip 1 metų);
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą (jei turite pasirinktą projektuotoją).

Parengti projektą   NAUJIENA! „Vilniaus vandenys“ rengia projektus

Jei projektą rengia „Vilniaus vandenys“

Klientui pageidaujant parengsime vandens įvado / nuotekų išvado (tinklo nuo namo iki artimiausių gatvės tinklų) projektą ir esant poreikiui suderinsime su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis.

Paslauga teikiama įvadų / išvadų projektavimui esamiems vienbučiams, dvibučiam ar sodo namams, kurie bus prijungiami prie „Vilniaus vandenų“ centralizuotų tinklų. Paslaugos suteikti negalėsime, jei reikalinga suprojektuoti bendro naudojimo tinklus (skirstomąjį vamzdyną, prie kurio bus galimybė prisijungti daugiau nei vienam vartotojui) arba jei jungiamasi prie privačių tinklų. Informacija, ar bus klojamas bendro naudojimo tinklas, pateikta prisijungimo sąlygose.

Jei projektą rengia klientas

Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą, jį suderinti su reikalingomis institucijomis bei gauti jam statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „INFOSTATYBA“.

Dėl projekto parengimo ir derinimo rekomenduojame kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA.

Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus arba rekonstruojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus tinklus, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos su „Vilniaus vandenimis“ būtina pasirašyti sutartį.

    „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, kurie yra projektuojami valstybinėje žemėje arba privačiuose sklypuose, kuriuose yra išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerinius tinklus. „Vilniaus vandenys“ neeksploatuoja nuotekų išvadų bei vandentiekio įvadų (išskyrus vandentiekio įvadus į daugiabučius gyvenamuosius namus, svečių namus).  

    Bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklai perduodami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 4 d.

Atlikti tinklų statybos darbus ir pasirašyti sutartį NAUJIENA! „Vilniaus vandenys“ atlieka statybos darbus

Jei statybos darbus atlieka „Vilniaus vandenys“

Parengę namo vandens įvado / nuotekų išvado projektą arba supaprastintą prisijungimo schemą ir suderinę su Vilniaus miesto ar rajono savivaldybėmis, Jums pateiksime projekto kopiją.

Klientams pageidaujant, pagal suderintą projektą įrengsime vandentiekio įvadą / nuotekų išvadą bei suteiksime galimybę paslaugą įsigyti išsimokėtinai. Paslauga teikiama, jei gyvenamosios paskirties pastatui (vienbučiui / dvibučiui, sodo gyvenamajam namui ir pan.) suprojektuoti vamzdynai, kurių  diametrai:

 • vandentiekio įvado – dn ≤ 32mm
 • nuotekų išvado – dn ≤ 160mm

Paslauga teikiama tik įvadų / išvadų įrengimui. Paslaugos suteikti negalėsime, jei  kartu su vandentiekio įvadu / nuotekų išvadu yra suprojektuotas bendro naudojimo tinklas (vamzdynas, prie kurio bus galimybė prisijungi daugiau nei vienam vartotojui).

Jei statybos darbus atlieka klientas

Klientams nusprendus statybos darbus vykdyti ūkio būdu arba kai „Vilniaus vandenys“ tokios paslaugos neteikia, rekomenduojame įvertinti darbų mastą ir esant poreikiui kreiptis į Jums priimtiną rangos darbus atliekančią įmonę. Infrastruktūra turi būti įrengiama ir paruošiama prijungimui pagal prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą, todėl rekomenduojame įvertinti darbų mastą ir esant poreikiui kreiptis į Jums priimtiną rangos darbus atliekančią įmonę. Tinklų įrengimą vertina „Vilniaus vandenų“  darbuotojai, juos išsikvietus bendruoju telefonu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Atsakomybe


Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Kai kliento tinklų statyba yra užbaigta, „Vilniaus vandenys“ įsipareigoja klientams, pasirašiusiems sutartį, atlikti prijungimo darbus ir suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas.

Šie darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad maloniai prašome įrengus tinklus kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą tolimesniems darbams atlikti.

Registruoti specialisto atvykimą darbų atlikimui galite telefonu 1889.

Dėmesio! Atliekant darbus prašome įvertinti, kad specialisto vizito gali reikėti palaukti, todėl jo iškvietimui prašome registruotis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki planuojamo vizito laiko.

Naudotis paslaugomis

Atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pasveikinsime tapus klientu!

Kviečiame kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos deklaruoti rodmenis ir sumokėti už suteiktas paslaugas. Tai padaryti labai patogu „Vilniaus vandenų“ SAVITARNOS SVETAINĖJE. Kaip naudotis savitarna, rasite GIDE.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutartimi  Bendrosios sutarties sąlygos