Kaip tapti klientu?

Jei pastatas jau YRA PRIJUNGTAS prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Su naujuoju pastato ar patalpų savininku (nuomininku) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma, kai buvęs savininkas (nuomininkas) atsiskaito už suteiktas paslaugas, nutraukia sutartį ir su naujuoju savininku raštu suderina, iki kokių vandens skaitiklio rodmenų atsiskaitė.   

APSKAITOS PRIETAISO RODMENŲ SUDERINIMO AKTAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos. Su bendrosiomis sutarties sąlygomis galite susipažinti čia: Bendrosios sutarties sąlygos. Specialiosios sutarties sąlygos paruošiamos kiekvienam klientui individualiai pagal jo užsakomas paslaugas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys su pastatų savininkais (nuomininkais) sudaromos atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@vv.lt, naudojantis e. pristatymo informacine sistema, paštu arba juos pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. Visą informaciją, kokius dokumentus reikia užpildyti bei pateikti rasite skiltyje ĮMONĖMS \ SUTARČIŲ SUDARYMAS.

Daugiau informacijos teikiame visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.


Jei pastatą REIKIA PRIJUNGTI prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų

Keičiasi dokumentų pateikimo dėl prijungimo prie tinklų tvarka. Dabar, išsiėmus prisijungimo sąlygas ir parengus bei suderinus projektą, „Vilniaus vandenys“ parinks ir pasiūlys Jums tinkamą prisijungimo prie tinklų variantą. Žemiau pateikti žingsniai, kuriais vadovaudamiesi tapsite „Vilniaus vandenų“ klientu.

Kviečiame:

Pateikti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti

Tai galite padaryti siunčiant prašymą el. paštu info@vv.lt (temos laukelyje nurodę temąParaiška prisijungimo sąlygoms gauti), naudojantis e. pristatymo informacine sistema, paštu arba jį pateikus artimiausiame Klientų aptarnavimo skyriuje. 

Prašymas prisijungimo sąlygoms gauti

Informaciją, kaip pildyti prašymą-paraišką prisijungimo sąlygoms gauti, rasite pavyzdyje:

Užpildyto prašymo pavyzdys

Su prašymu reikalingi šie dokumentai (skenuotos / fotografuotos kopijos):

 • žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
 • žemės nuomos, subnuomos, panaudos sutartis (jei tokia yra);
 • sklypo ribų planas;
 • pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
 • projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengiami);
 • įgaliojimas projektuotojui atlikti užsakovo veiksmus, apibrėžtus teisės aktuose, reglamentuojančiuose techninių projektų rengimą (jei turite pasirinktą projektuotoją).

Parengti projektą

Pagal prisijungimo sąlygas turite paruošti tinklų statybos projektą, jį suderinti su reikalingomis institucijomis bei gauti statybą leidžiantį dokumentą projektui. Statybą leidžiantį dokumentą galima gauti nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „INFOSTATYBA“.

Dėl projekto parengimo ir derinimo rekomenduojame kreiptis į bet kurią Jums priimtiną projektavimo įmonę ar laisvai samdomą projektuotoją. Projekto derinimui su „Vilniaus vandenimis“ Jūs arba Jūsų įgaliotas projektuotojas gali registruotis ČIA.

Projektuojant bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus arba rekonstruojant „Vilniaus vandenų“ eksploatuojamus tinklus, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos būtina pasirašyti sutartį su „Vilniaus vandenimis“ .

    Informuojame, kad „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja tik bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus, kurie yra projektuojami valstybinėje žemėje arba privačiuose sklypuose, kuriuose yra išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerinius tinklus. „Vilniaus vandenys“ neeksploatuoja nuotekų išvadų bei vandentiekio įvadų (išskyrus vandentiekio įvadus į daugiabučius gyvenamuosius namus, svečių namus).  

    Pažymime, kad bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklai perduodami vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 str. 4 d.

Atlikti tinklų statybos darbus

„Vilniaus vandenys“ neatlieka rangos darbų, todėl Jūs turite pasirinkti įmonę, kuri pagal projektą atliktų suprojektuotų tinklų įrengimo darbus. Arba tinklų klojimo darbus galite atlikti patys. Infrastruktūra turi būti įrengiama ir parengiama prijungimui pagal prisijungimo sąlygas ir suderintą projektą, todėl rekomenduojame įvertinti darbų mastą ir esant poreikiui kreiptis į Jums priimtiną rangos darbus atliekančią įmonę. Tinklų įrengimas vertinamas „Vilniaus vandenų“  darbuotojų.

ATMINTINĖ STATYTOJUI

Atsakomybe

Pasirašyti sutartį

Norint užtikrinti tinkamą ir saugų įrengtų tinklų eksploatavimą, būtina atlikti papildomus darbus.

 • Jums pateikus prašymą prijungti prie tinklų, mūsų darbuotojai pasiūlys Jums vieną iš 4 galimų paslaugų suteikimo variantų bei supažindins su pasiūlymo sąlygomis. Jums tinkamas pasiūlymas parenkamas atsižvelgiant į planuojamą įrengti infrastruktūrą.

 • Poreikį prijungti tinklus galite teikti dar vykdydami rangos darbus, tuomet „Vilniaus vandenys“ pateiks Jums tinkamą pasiūlymą. Poreikį prisijungti objekto savininkas laisva forma gali teikti el. paštu info@vv.lt, tuomet pasiūlymas su sutartimi Jums bus pateiktas el. paštu. Poreikį prisijungti teikiant el. paštu, prašome užpildyti šiuos rekvizitus, kad galėtume Jums parengti sutartį:


  Verslo klientams

  Įmonės pavadinimas / vardas, pavardė

  Įmonės kodas / asmens kodas arba gimimo data

  PVM mokėtojo kodas

  Įmonės registravimo adresas

  Korespondencijos siuntimo adresas 

  Objekto adresas

  Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.

  Bankas

  Banko kodas

  Įmonės vadovas

  Telefonas

  El. pašto adresas


 •  
 • Taip pat, dėl pasiūlymo pateikimo ir sutarties pasirašymo galite kreiptis atvykę į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių Vilniuje adresu Spaudos g. 8-1. „Vilniaus vandenų“ darbuotojai supažindins Jus su sutarties sąlygomis ir atsakys į kylančius klausimus.
 • Jums pateikus prašymą dėl prisijungimo prie tinklų, „Vilniaus vandenys“ gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus (prisijungimo sąlygų kopiją, suderinto projekto kopiją, žemės sklypo nuosavybės teisės ar kitą valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos kopiją, statybos leidimą arba rašytinio pritarimo projektui kopiją). 
 • Pasirašytą sutartį galite pateikti el. paštu info@vv.lt, paštu arba atvykus į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių.
 • Kviečiame susipažinti – BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovą

Kai kliento tinklų statyba yra užbaigta, „Vilniaus vandenys“ įsipareigoja klientams, pasirašiusiems sutartį, atlikti prijungimo darbus ir suteikti sutartyje numatytas papildomas paslaugas.

Šie darbai vykdomi neužkasus vamzdyno, tad maloniai prašome įrengus tinklus kviesti „Vilniaus vandenų“ atstovus tolimesniems darbams atlikti.

Registruoti specialisto atvykimą darbų atlikimui galite telefonu 1889 darbo dienomis 7.30–16.00 val.

Naudotis paslaugomis

Atlikus visus sutartyje numatytus darbus, pasveikinsime tapus klientu!

Kviečiame kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos deklaruoti rodmenis ir sumokėti už suteiktas paslaugas. Tai padaryti labai patogu „Vilniaus vandenų“ E. SAVITARNOS SVETAINĖJE. Kaip naudotis e. savitarnos svetaine, rasite GIDE.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kviečiame susipažinti su paslaugų teikimo sutartimi  Bendrosios sutarties sąlygos