Korupcijos prevencija

„Vilniaus vandenų“ misija – tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei. Remdamiesi atsakingumo, atvirumo ir aktyvumo principais, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas, gerą klientų aptarnavimą ir kurti tvarią vidinę įmonės kultūrą. Savo veikloje siekiame aukštų sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu, Antikorupcijos principų sąvadu, Privačių interesų deklaravimo bei Konfidencialios informacijos valdymo taisyklėmis. Jų laikymąsi užtikrina ir kontroliuoja Prevencijos skyrius.

Korupcija privačiame sektoriuje

Korupcija – tai piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos. Tai sudėtingas ir pavojingas fenomenas, darantis žalą daugeliui valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių, pažeidžiantis ne tik įstatymo viršenybės principą, bet ir žlugdantis pasitikėjimą tiek valstybės institucijomis, tiek ir privataus kapitalo įmonėmis. 

Sąžiningumas ir skaidrumas yra viena iš pagrindinių nepriekaištingos reputacijos ir patikimo verslo sudėtinių dalių, todėl korupcija susijusi ne tik su etika, sąžine ar morale, bet ir su ekonomika, kadangi daro nepataisomą žalą verslo teikiamoms paslaugoms, investicijoms ir reputacijai.

„Vilniaus vandenyse“ veikianti antikorupcinė sistema – tai ne tik skaidri verslo sistema ir gera reputacija, bet ir sutaupytos lėšos.

Antikorupcinė aplinka įmonėje

Publikacijos antikorupcijos tema

Pasitikėjimo linija

Neteisėtas prisijungimas prie nuotekų tinklų, vagiamas vanduo, netinkamas darbuotojų elgesys, nekokybiškai ar nesaugiai atliekami darbai, galbūt neskaidrūs viešieji pirkimai, o gal susidūrėte su korupcija?

Nelikite abejingi ir praneškite.         

Pranešti galite šiais būdais:

Nurodykite: pažeidimo aplinkybes, su tuo susijusius asmenis ir kitus reikšmingus duomenis.

Jūsų duomenų konfidencialumą ir anonimiškumą garantuojame.