Korupcijos prevencija

„Vilniaus vandenų“ misija – tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei. Remdamiesi profesionalumo, atsakingumo ir bendradarbiavimo principais, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas, gerą klientų aptarnavimą ir kurti tvarią vidinę įmonės kultūrą. Savo veikloje siekiame aukštų sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu, Atsakingos veiklos politika, Privačių interesų deklaravimo bei Konfidencialios informacijos valdymo taisyklėmis. Jų laikymąsi užtikrina ir kontroliuoja Prevencijos skyrius. 

 

Korupcija privačiame sektoriuje

Korupcija – tai piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos. Tai sudėtingas ir pavojingas fenomenas, darantis žalą daugeliui valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių, pažeidžiantis ne tik įstatymo viršenybės principą, bet ir žlugdantis pasitikėjimą tiek valstybės institucijomis, tiek ir privataus kapitalo įmonėmis. 

Sąžiningumas ir skaidrumas yra viena iš pagrindinių nepriekaištingos reputacijos ir patikimo verslo sudėtinių dalių, todėl korupcija susijusi ne tik su etika, sąžine ar morale, bet ir su ekonomika, kadangi daro nepataisomą žalą verslo teikiamoms paslaugoms, investicijoms ir reputacijai.

„Vilniaus vandenyse“ veikianti antikorupcinė sistema – tai ne tik skaidri verslo sistema ir gera reputacija, bet ir sutaupytos lėšos.

Antikorupcinė aplinka bendrovėje

Publikacijos antikorupcijos tema

Pasitikėjimo linija

Gal Jūs patyrėte netinkamą bendrovės darbuotojų ar vadovų  elgesį? Galbūt Jūs sužinojote apie neteisėtą prisijungimą prie nuotekų tinklų, vagiamą vandenį, nekokybiškai ar nesaugiai atliekamus darbus? Įtariate  neskaidriai vykdomus viešuosius pirkimus, o gal net susidūrėte su korupcija?

Nebūkite abejingi – apginkite viešąjį interesą ir praneškite apie pažeidimus.

Pranešti galima:

  • anonimiškai
  • konfidencialiai

 

Pranešant anonimiškai Jūs galite nenurodyti savo asmens duomenų. Pranešimą gaus Prevencijos skyriaus darbuotojai, bet gali jį perduoti nagrinėti kitiems bendrovės padaliniams pagal kompetenciją.

Anoniminė pasitikėjimo linija

 

Konfidencialus pranešimas teikiamas pagal  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir jį įgyvendinančius teisės aktus – Vyriausybės nutarimą bei bendrovės generalinio direktoriaus 2019-08-02 įsakymą Nr. VTA-I-142.

Prašome anketoje pateikti Vyriausybės nustatytus duomenis. Pranešimą gaus ir nagrinės tik Prevencijos skyrius, užtikrindamas Jūsų konfidencialumą. Konfidencialumas užtikrinamas laikantis teisės aktų, nepriklausomai nuo pranešimo nagrinėjimo rezultatų. Be to, Jums bus taikomas draudimas daryti neigiamą poveikį ir galimybė gauti atlyginimą už vertingą informaciją.

Prevencijos skyriaus darbuotojai per 5 dienas praneš Jums, kas atlikta arba numatoma daryti toliau pagal pateiktą informaciją. Ištyrus pranešimą Jūs taip pat gausite informaciją apie nagrinėjimo rezultatus.

Be to, Jūs galite tiesiogiai kreiptis į prokuratūrą dėl Pranešėjo statuso suteikimo ir įstatyme numatytų apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių taikymo Jums.

KONFIDENCIALUS PRANEŠIMAS vidiniu kanalu pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą

Užpildytą formą siųskite el. paštu neabejingasvv@gmail.com

 

Taip pat apie pažeidimus galite pranešti:

  • paskambinę telefonu 19118
  • atvykę į bendrovės Prevencijos skyrių

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti kitą žmogų skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, melagingai įskųsti nekaltą asmenį, pranešti apie nebūtą nusikaltimą ar melagingai kaltinti nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė (BK 154 str., 236 str.)

 

Dėkojame, kad prisidedate prie skaidresnės ir atviresnės bendrovės kūrimo!