SritisDokumentai
Veiklos politikosKORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA
PERSONALO VALDYMO POLITIKA
PROJEKTŲ VALDYMO POLITIKA
DIVIDENDŲ POLITIKA
RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS VALDYMO POLITIKA
DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS: NULINĖS TOLERANCIJOS NELAIMINGIEMS ATSITIKIMAMS DARBE, POLITIKA
SANDORIŲ SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS VALDYMO POLITIKA
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA
ATITIKTIES UŽTIKRINIMO POLITIKA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGUMO POLITIKA
BIUDŽETO IR FINANSINĖS APSKAITOS GAIRĖS
AUDITO KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI
BENDROVĖS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS
BENDROVĖS VALDYBOS SAVO VEIKLOS VERTINIMO GAIRĖS
BENDROVĖS ĮSTATAI
Veiklos planaiAKCININKO LŪKESČIAI
VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2030 M.
VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS 2020-2022 M. 
STRATEGINIS VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS 2017-2019 METAMS
Metiniai pranešimai ir finansinės ataskaitos2021 metai 
2021 M. 9 MĖN. ATASKAITA
2021 M. 6 MĖN. ATASKAITA
2021 M. 3 MĖN. ATASKAITA
2020 metai
2020 M. METINIS PRANEŠIMAS, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2020
2020 M. 9 MĖN. ATASKAITA
2020 M. 6 MĖN. ATASKAITA
2020 M. 3 MĖN. ATASKAITA
2019 metai
2019 M. METINIS PRANEŠIMAS
AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2019 M.
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2019
2019 M. 9 MĖN. ATASKAITA
2019 M. 6 MĖN. ATASKAITA
2019 M. 3 MĖN. ATASKAITA
2018 metai
2018 M. METINIS PRANEŠIMAS
AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2018 M.
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2018
2018 M. 9 MĖN. ATASKAITA
2018 M. 6 MĖN. ATASKAITA
2018 M. 3 MĖN. ATASKAITA
2017 metai
2017 M. METINIS PRANEŠIMAS
AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2017 M.
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2017
2017 M. 9 MĖN. ATASKAITA
2017 M. 6 MĖN. ATASKAITA
2017 M. ATASKAITA UŽ TRUMPESNĮ NEI METAI LAIKOTARPĮ
2017 M. 3 MĖN. ATASKAITA
2016 metai
2016 M. METINIS PRANEŠIMAS
AUDITORIAUS IŠVADA IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2016 M.
ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS 2016
2015 metai
2015 M. ATASKAITA 
2014 metai
2014 M. ATASKAITA
2013 metai
2013 M. ATASKAITA
Reguliuojamos veiklos ataskaitosREGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS                      
2020 M. ATASKAITA
2019 M. ATASKAITA
2018 M. ATASKAITA
2017 M. ATASKAITA
2016 M. ATASKAITA
2015 M. ATASKAITA
Taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys2021 M. III KETV.
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.
Vilniaus miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.
Šalčininkų miesto nuotekų valykla, Eišiškių miesto nuotekų valykla.  Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.
Švenčionių miesto nuotekų valykla, Švenčionėlių miesto nuotekų valykla, Pabradės miesto nuotekų Valykla.  Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.
Nemenčinės miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.
2021 M. II KETV.
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys
Vilniaus miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Šalčininkų miesto nuotekų valykla, Eišiškių miesto nuotekų valykla.  Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Švenčionių miesto nuotekų valykla, Švenčionėlių miesto nuotekų valykla, Pabradės miesto nuotekų Valykla.  Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Nemenčinės miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
2021 M. I KETV.
Vilniaus miesto nuotekų valykla. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys
Vilniaus miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Šalčininkų miesto nuotekų valykla, Eišiškių miesto nuotekų valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Švenčionių miesto nuotekų valykla, Švenčionėlių miesto nuotekų valykla, Pabradės miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Nemenčinės miesto nuotekų Valykla. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
2020 M.
Monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Vilniaus miesto nuotekų valyklos veiklos poveikį aplinkai
Monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Nemenčinės miesto nuotekų valyklos veiklos poveikį aplinkai
Monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Šalčininkų ir Eišiškių miestų nuotekų valyklų veiklos poveikį aplinkai
Monitoringo duomenų analizė ir išvados apie Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų nuotekų valyklų veiklos poveikį aplinkai
Vandens kokybės ataskaitos pagal vandenvietes2021 metai
Antaviliai
Aukštieji Paneriai
Bukčiai
Bukčiai (Jankiškės)
Daniliškės
Eišiškės
Gėla
Grigiškės
Gulbinai
Kabiškės
Kalnėnai
Karveliškės
Kirtimai
Kreivalaužiai
Naujieji Verkiai
Naujoji Vilnia
Nemenčinė
Pečiukai
Salininkai
Sereikiškės
Šalčininkai
Švenčionėliai
Švenčionys
Trakų Vokė
Tuputiškės
Turniškės
Verkiai
Vingio parkas
Žemieji Paneriai
Automobiliai2020 metai
2020 M. III KETV. ATASKAITA
2020 M. II KETV. ATASKAITA
2020 M. I KETV. ATASKAITA
2019 metai
2019 M. IV KETV. ATASKAITA
2019 M. III KETV. ATASKAITA 
2019 M. II KETV. ATASKAITA
2019 M. I KETV. ATASKAITA
2018 metai
2018 M. IV KETV. ATASKAITA
2018 M. III KETV. ATASKAITA            
2018 M. II KETV. ATASKAITA 
2018 M. I KETV. ATASKAITA   
Komandiruotės2021 metai
2021 M. I KETV. ATASKAITA
2021 M. II KETV. ATASKAITA
2020 metai
2020 M. IV KETV. ATASKAITA
2020 M. III KETV. ATASKAITA
2020 M. II KETV. ATASKAITA
2020 M. I KETV. ATASKAITA
2019 metai
2019 M. IV KETV. ATASKAITA
2019 M. III KETV. ATASKAITA
2019 M. II KETV. ATASKAITA
2019 M. I KETV. ATASKAITA
2018 metai
2018 M. IV KETV. ATASKAITA
2018 M. III KETV. ATASKAITA
2018 M. II KETV. ATASKAITA
2018 M. I KETV. ATASKAITA